Soodapuhalluksen käyttökohteet

Soodapuhallus soveltuu lähes kaikkeen puhdistukseen. Soodapuhalluksella voidaan puhdistaa hauraita ja arkoja materiaaleja vahingoittamatta niitä. Soodapuhallukseen sopivia kohteita löydetään koko ajan lisää.

Kulkuneuvot

Autoissa puhdistettaviksi kohteiksi käyvät korinosat, moottori ja apulaitteet ym. Soodapuhallus ei lämmitä tai muokkaa puhallettavaa materiaalia ja jättää pellin alkuperäisen pinnan ehjäksi. Soodapuhalluksen jälkeen metallin pinta ei ala helposti ruostumaan. Soodapuhallus ei vahingoita lasikuitua, muovia, lasia, kumi- tai muovitiivisteitä eikä muitakaan herkkiä pintoja. Usein autoa ei tarvitse purkaa kokonaan puhallusta varten.

Kuorma-autoissa voidaan puhdistaa myös öljyiset ja pikiset pinnat. Soodapuhallus soveltuu myös esim. venttiilien ja muiden herkkien kohteiden puhdistamiseen vahingoittamatta niitä.

Soodapuhallusta voidaan käyttää kaikkien kulkuneuvojen kuten esimerkiksi lentokoneiden sekä junien ja niiden osien puhdistamiseen. Myös lentokonealumiinit voidaan puhdistaa soodapuhaltamalla vahingoittamatta niitä.

Soodan lisäksi voidaan tarvittaessa puhaltaa myös lasilla tai vaikka alumiinioksidilla, joka kovuutensa vuoksi on erinomainen pinttyneimpienkin kohtien puhdistamiseen.

Graffitin poisto

Soodapuhalluksella voidaan poistaa grafiitteja erilaisista materiaaleista kuten tiilestä, lasista, rapatusta pinnasta, betonista, kivestä, metallista, maalatusta pinnasta ym. Soodapuhalluksella saadaan poistettua grafiitti toisen maalikerroksen päältä vahingoittamatta alimmaista kerrosta. Soodapuhalluksessa voidaan käyttäämyös vettä, jolloin saadaan suurin osa puhalluksessa syntyvästä pölystä eliminoitua.

Veneet

Soodapuhalluksella voidaan poistaa veneiden pohjasta mm. myrkkymaalit, levät, lakat ym. Soveltuu esimerkiksi lasikuitu-, alumiini-, teräs- tai puuveneiden puhdistukseen. Ei vahingoita puhallettavaa materiaalia.

Teollisuus

Soodapuhallus soveltuu mitä moninaisimpiin puhdistamistarpeisiin teollisuudessa.

Voidaan käyttää elintarviketeollisuuden laitteiden ja komponettien puhdistukseen.

Paperiteollisuuden telojen puhdistamiseen, erilaisten erikoismetallien puhdistamiseen ja kiillottamiseen, muottien puhdistamiseen ym.

Soodapuhallus ei hio tai vahingoita puhdistettavaa materiaalia eikä puhalluksessa synny lämpöä.

Soodapuhallus voidaan tehdä myös asiakkaan tiloissa.

Soodapuhalluksessa syntyvää pölyä voidaan vähentää käyttämällä puhalluksen yhteydessä vettä.

Sooda on palamaton ja kemikaaliton luontoystävällinen aine.

Muita kohteita

Entisöinti ja rakentaminen. Voidaan puhdistaa ja poistaa maalit, lakat ym hellävaraisesti hauraistakin materiaaleista puhallettavaa kohdetta vahingoittamatta.

Homeen poisto. Voidaan poistaa home erilaisista materiaaleista kuten puusta, tiilistä, kivestä ym. edullisesti ja nopeasti.

Palojälkien poistaminen. Voidaan poistaa palon aiheuttamat jäljet nopeasti ja edullisesti.

Lasipintojen ja ikkunakarmien puhdistaminen. Voidaan puhaltaa ikkunoista töhryt ja liimajäämät pois. Ikkunakarmeista voidaan puhaltaa maalit pois vahingoittamatta puhdistettavaa pintaa.

Patsaiden, kylttien ja muistomerkkien puhdistaminen. Patsaista, kylteistä tai muistomerkeistä voidaan puhdistaa epäpuhtaudet ym. töherrykset.

Liiman ja bitumin poisto. Soodapuhalluksella voidaan poistaa myös liimat ja bitumit lattioista ja koneista. Soodapuhallus ei tuota lämpöä.

Ajoratamerkintöjen poisto. Voidaan poistaa pysäköintiruutujen ja suojateiden viivat, ajorataopasteet ym. merkinnät asfaltista ja muistakin kovista materiaaleista.

Laattojen ja saumojen puhdistus. Käyttökohteita julkiset ja yksityiset tilat. Puhdistaa laattojen saumat ja poistaa epäpuhtaudet, esimerkiksi purukumit.

Asfaltin ja muiden kovien pintojen puhdistus. Soveltuu epäpuhtauksien poistoon mm. asfaltista.

Lattioiden puhdistus. Poistaa lattioista epäpuhtaudet, purukumit ym.

Bussipysäkkien, liikennemerkkien ja opasteiden puhdistus. Poistaa bussipysäkeistä ja kylteistä töhryt, soveltuu muoville lasille, metallille ym.

Talojen ulkosivujen, ovien, huonekalujen ym maalinpoisto. Voidaan käyttää talojen ja hallien julkisivujen puhdistamiseen ja maalinpoistoon, huonekalujen, ovien ym maalinpoistoon vahingoittamatta puhdistettavaa materiaalia.

Markiisien, pressuseinien ym. puhdistus. Puhdistamisessa voidaan käyttää vettä, jolloin saadaan puhalluksessa syntyvä pöly eliminoitua.

 

Yllä joitain yleisimpiä soodapuhalluksen kohteita. Lista olisi loputon sillä uusia kohteita löydetään jatkuvasti lisää.